Skolās

Cilvēkam ir vajadzīga enerģija. Augošam cilvēkam tā vajadzīga divkārši. Bet ne tikai enerģija! Tāpēc skolās Daily piedāvā ēdienkarti, kas izstrādāta sadarbībā ar uztura ārstiem un skolu, ietver speciālās diētas un atbilst devīzei: “Ne tikai veselīgi, bet arī garšīgi!” Jo veselīgs ēdiens, kas paliek neapēsts, neko veselībai nedod.

Skolas, kas izvēlējušās mūs, var justies droši gan par bērnu apetītes apmierināšanu un ne tikai. Mēs varam gan piegādāt gatavu ēdienu, gan, ja nepieciešams, parūpēties arī par visu pārējo – telpu iekārtošanu, virtuves aprīkojumu, personālu un sakārtotu dokumentāciju.

Mēs ieguldām savu pieredzi un darbu, jo esam ieinteresēti ilgtermiņa rezultātā. Bet ir lietas, kurās mēs esam ieinteresēti jau šodien. Tie ir priecīgi, paēduši bērni un apmierināts klients.

Tuvākos Daily skolās atradīsiet šeit.

Līgumu slēgšanas process vecākiem ar ēdinātāju Rīgas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Svarīgi! Izvēlieties tikai vienu līguma slēgšanas veidu!

  1. Attālināta līguma slēgšana platformā “Pusdienlaiks.lv”
  2. Parakstoties ar drošu elektronisko parakstu
  3. Parakstot papīra līgumu

Līguma parakstīšanas process un iespējas:

Attālināta līguma slēgšana platformā “Pusdienlaiks.lv”

Tīmekļa vietnē https://pusdienlaiks.lv/ vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt ēdināšanas atteikumus un kavējumus (līdz iepriekšējās dienas plkst. 21:00).

Pēc reģistrācijas platformā un līguma noslēgšanas katram bērnam tiek izveidots unikāls divdimensiju svītrkods (QR kods), kurš pieejams bērna profila sadaļā “Personīgais QR kods”. To ir iespējams lietot, gan augšuplādējot bērna viedtālrunī, gan arī izdrukātā veidā. Ja tas būs nepieciešams, lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas procesam skolā, skolēns savu QR kodu (izdrukā vai viedtālrunī) uzrādīs validācijai ēdnīcā.

Tīmekļa vietnē https://pusdienlaiks.lv/ ir pieejams informatīvs video vecākiem par līguma slēgšanu platformā un iespējām pārvaldīt ēdināšanas pakalpojumu un norēķinus savā izveidotajā platformas kontā.

Neskaidrību vai tehnisku jautājumu gadījumos vecāki var griezties ar jautājumiem pie platformas “Pusdienlaiks.lv” operatora.


Līgumu slēgšana, parakstoties ar drošu elektronisko parakstu

Mūsu mājas lapā www.daily.lv/lv/ligumi/ vecāki var atrast līgumu, kas sagatavots atbilstošajai mācību iestādei, to lejuplādēt, aizpildīt prasīto informāciju par sevi un par bērnu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt mums uz e-pastu pusdienlaiks@daily.lv

Mēs saņemsim vecāku parakstīto līgumu, pārbaudīsim to, parakstīsim ar drošu elektronisko parakstu no savas puses, piereģistrēsim un nosūtīsim vecākam uz līgumā norādīto e-pastu.

Ja mēs konstatēsim līgumā kādas neprecizitātes vai neskaidrības, tad to precizēšanai, pirms līgums tiek parakstīts un nosūtīts, mēs sazināsimies ar vecāku.


Līgumu slēgšana, parakstot papīra līgumus

Vecāki mūsu mājas lapā www.daily.lv/lv/ligumi/ var atrast līgumu, kas sagatavots atbilstošajai mācību iestādei, lejuplādēt to, izdrukāt 2 eksemplāros, aizpildīt prasīto informāciju par sevi un par bērnu, parakstīt abus eksemplārus un nogādāt tos savā skolā vai bērnudārzā, kur tie tālāk tiks nosūtīti mums.

Papildus tam vecāku ērtībai izdrukātus un no savas puses parakstītus vairākus papīra līgumus mēs nogādāsim savās ēdināmajās skolās un bērnudārzos. Vecāki varēs griezties savā skolā (pie skolas dežuranta vai jautāt klases audzinātājam) vai savā bērnudārzā, lai saņemtu jau sagatavotā līguma 2 eksemplārus. Vecākam ir jāaizpilda 2 līguma eksemplāros prasītā informācija par sevi un par bērnu, jāparaksta abi eksemplāri un viens līguma eksemplārs jānogādā atpakaļ skolā vai bērnudārzā. Mēs saņemsim, pārbaudīsim un piereģistrēsim parakstītos līgumus.

Ja jums ir jautājumi par līgumu slēgšanas procesu, varat sazināties  ar mums par e-pastu pusdienlaiks@daily.lv vai pa tālruņiem 26113244 vai 26143437.