Bērnudārzi

Pirmsskolas izglītības iestādē bērns no mazuļa izaug par nopietnu personību ar saviem priekšstatiem par dzīvi. Arī par ēdienu. Šī pieredze nāks līdzi visu mūžu.

Bērnudārzos Daily palīdz veidot bērnu izpratni par pasauli caur ēdienu, kas ir gan līdzsvarots, gan daudzveidīgs.

Mēs zinām – vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņu atvases saņemtu vislabāko, bet bez astronomiskām izmaksām. Kvalitātes kontrole Daily sākas jau no receptēm un speciālajām diētām, kas sadarbībā ar uztura ārstiem un pirmsskolas izglītības iestādi veidotas atbilstoši šim vecumam; turpinās ar stingriem principiem produktu izvēlē un higiēnas ievērošanā; un noslēdzas ar iekšējām pārbaudēm – gan plānotām, gan negaidītām.

Bērnudārza vadība var izvēlēties sev piemērotāko sadarbības modeli. Mēs varam kā piegādāt jau gatavu ēdienu un atstāt pārējo jūsu ziņā, tā arī profesionāli atrisināt pilnīgi visus ar ēdināšanu saistītos jautājumus. Virtuves un ēdamzāles iekārtošana, aprīkojums, personāls, saskaņošana ar atbildīgajām iestādēm un visa dokumentācija – mūsu pieredze ļauj nevis tikai solīt, bet garantēt.

Tuvākos Daily bērnudārzos atradīsiet šeit.

Līgumu parakstīšanas process Rīgas skolās un bērnudārzos

Aicinām Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu un 5.-12. klašu skolēnu vecākus, kuru bērniem nav piešķirtas brīvpusdienas, slēgt ēdināšanas pakalpojumu līgumu ar Baltic Restaurants. Līgumu slēgšana sāksies no 29. augusta, bet skolās tā varētu sākties nedaudz vēlāk.

Lai noslēgtu līgumu, vecāki var izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem veidiem:

Distances (attālināta) līguma slēgšana platformā pusdienlaiks.lv

Parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu

Parakstot līgumu papīra formā

 

Vecākiem, kuriem jau ir spēkā esošs aktīvs līgums, kas iepriekšējā mācību gadā parakstīts ar elektronisko parakstu vai papīra formā (jeb nedistances līgums), jauns līgums šogad nav jāparaksta, ja vien nav mainīta mācību iestāde.

Vecākiem, kuriem pagājušajā mācību gadā ir bijis noslēgts distances līgums Platformā, šajā mācību gadā ir jāslēdz jauns līgums, jo iepriekšējais līgums ir beidzies līdz ar mācību gada beigām.

Vecāki var pāriet no nedistances līguma uz distances līguma formu un arī otrādi tikai tad, ja saistības par iepriekšējo līgumu ir pilnībā nomaksātas.

Vecākiem, kuru bērni mācās 1.-4.kl vai bērnam ir piešķirts brīvpusdienu statuss, nav jāslēdz nekāda veida ēdināšanas līgums. Tomēr aicinām vecākus pārliecināties, ka brīvpusdienu statuss ir tiešām stājies spēkā.

 

Distances līguma (attālināta) slēgšana platformā “Pusdienlaiks.lv” – tīmekļa vietnē https://pusdienlaiks.lv/ vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt ēdināšanas atteikumus un kavējumus (līdz konkrētās dienas plkst. 7:00).

Līguma slēgšanas video instrukcijas, ja:

vecākam jau ir ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv - https://www.youtube.com/watch?v=OhssG1d3ykY

vecākam vēl nav izveidots ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv - https://www.youtube.com/embed/9fOkSO-F5oU

Pēc reģistrācijas platformā un distances līguma noslēgšanas katram bērnam tiek izveidots unikāls divdimensiju svītrkods (QR kods), kurš pieejams bērna profila apakšsadaļā "Personīgais QR kods". To ir iespējams lietot gan augšuplādējot bērna viedtālrunī, gan arī izdrukātā veidā. Lai pārliecinātos par līguma esamību un savlaicīgi veiktu samaksu, ēdinātājs var pieprasīt skolēnam uzrādīt šo QR kodu validācijai, saņemot pusdienas skolas ēdnīcā. QR koda validācijas fakts nav sasaistāms ar norēķiniem par pusdienām.  PII ēdināšanas procesā QR kods netiks izmantots.

Tīmekļa vietnē https://pusdienlaiks.lv/ vecākiem ir pieejamas instrukcijas un informatīvi video par līguma slēgšanu platformā un par iespējām pārvaldīt ēdināšanas pakalpojumu un norēķinus savā izveidotajā platformas kontā.

Neskaidrību vai tehnisku jautājumu gadījumos vecāki var griezties ar jautājumiem pie platformas “Pusdienlaiks.lv” operatora pa e-pastu atbalsts@pusdienlaiks.lv

Līgumu slēgšana, parakstoties ar drošu elektronisko parakstu – Baltic Restaurants mājas lapā tīmekļa vietnē https://www.daily.lv/ vecāki var atrast līgumu, kas sagatavots atbilstošajai mācību iestādei, to lejuplādēt, aizpildīt prasīto informāciju par sevi un par bērnu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt mums uz e-pastu pusdienlaiks@daily.lv

Mēs saņemsim vecāku parakstīto līgumu, pārbaudīsim un piereģistrēsim to, tad parakstīsim ar drošu elektronisko parakstu no savas puses un nosūtīsim vecākam uz līgumā norādīto e-pastu. Pēc līguma reģistrēšanas uz līgumā norādīto e-pastu skolēnu vecāki saņems sistēmas ģenerēto QR kodu

Ja līgumā konstatēsim kādas neprecizitātes vai neskaidrības, tad to precizēšanai, pirms līgums tiek parakstīts un stājas spēkā, mēs sazināsimies ar vecāku.

Līgumu slēgšana, parakstot papīra līgumus

Vecāki mūsu mājas lapā tīmekļa vietnē https://www.daily.lv/ var atrast līgumu, kas sagatavots atbilstošajai mācību iestādei, lejuplādēt to, izdrukāt 2 eksemplāros, aizpildīt prasīto informāciju par sevi un par bērnu, parakstīt abus eksemplārus un nogādāt tos savā skolā vai bērnudārzā, kur tie tālāk tiks nosūtīti pārbaudei, parakstīšanai un reģistrēšanai. Pēc sekmīgas reģistrēšanas skolēnu vecāki savos e-pastos saņems sistēmas ģenerēto QR kodu.

Ja jums ir jautājumi par līgumu slēgšanas procesu, varat sazināties  ar mums par e-pastu pusdienlaiks@daily.lv vai pa tālruņiem 26113244 vai 26143437.